Ošetření kořenových kanálků - endodoncie


Primární endodoncie

Uvnitř každého zubu je dřeňová dutina s krevním a nervovým zásobením. Bakteriální infekce ze zubního kazu nebo parodontitidy a úrazy zubů jsou stavy, které vedou k zánětu až odumření zubní dřeně. Bakterie se dostávají spletitým kořenovým systémem dále do čelistní kosti a kolem kořene vzniká granulom tzv. zubní váček.

Rozvinutý zánět zubní dřeně je vyjádřen velmi silnou, pulzující bolestí v místě zubu. Přejde-li stav do chronicity, zub se může jevit i jako zcela bezproblémový, ovšem v době oslabení (nemoc, vyčerpání, psychické vypětí, cestování v teple) často dojde k aktivaci zánětu, okolní dáseň kolem zubu mírně oteče a samotný zub bolí. Může dojít k vytvoření píštěle, kudy se hnis uvolňuje, nebo k nebezpečné propagaci infekce do tvářových struktur.

I takto postižené zuby lze zachránit a uchovat s prognózou blízkou zdravému zubu, je ovšem nutné kvalitní ošetření kořenového systému. Kořenový kanálek se rozšíří, vyčistí, vydezinfikuje a hermeticky uzavře, vše s mikroskopickou přesností, protože rozměry jsou opravdu malé (průměr kanálku na špičce kořene i pod 0,1mm)

Průběh ošetření

Endodontické ošetření probíhá v lokálním znecitlivění, laického až brutálního názvu trhání nervů se opravdu bát nemusíte, pouze se vymyje nemocná dřeň, kořenový systém se rozšíří, vydezinfikuje a uzavře, za použití koferdamu - izolace zamezí proniknutí desinfekce do úst pacienta a průniku bakterií do pracovního prostoru.

Vše v jedné návštěvě, což šetří Váš čas a zvyšuje úspěšnost ošetření. Ta je u primárního ošetření 98%, reendodoncie kolem 95%. Ošetřený zub opatřený přesnou korunkou je mechanicky odolný a chráněn proti podélnému rozlomení.

Ošetření špatně zaplněných kořenových kanálků - reendodoncie


Reendodoncie

Úspěšnost primárního ošetření při nekvalitním provedení je malá, nedojde-li k řádné dekontaminaci vnitřního prostoru zubu, infekce pokračuje dále do kosti ať už jako akutní bolestivý, nebo stav chronický bez výrazných obtíží.

Opětovné vyčištění kořenového systému se nazývá reendodoncie. Nezdary minulého ošetření je nutné napravit, často se jedná o dohledání všech kořenových kanálků, opracování na celou jejich délku, odstranění fragmentů kořenových nástrojů a jiných nepravidelností.

Rozhodnými pomůckami vedoucími k úspěchu je určitě operační mikroskop, speciální ultrazvukové přístroje a časová náročnost ošetření se pohybuje okolo dvou hodin.

Resekce kořenového hrotu s retrográdním plněním

Existují indikace, kdy je vhodné se ke zdroji infekce v okolí hrotu kořene dostat skrze sliznici - chirurgicky, velmi šetrně s použitím zvětšovací optiky a mikronástrojů. Hrot kořene a váček odstraníme, zhotovíme hermetickou kořenovou výplň. Samotné ošetření se provádí opět v lokální anestezii, průběh i doba po operaci jsou bez velkých obtíží.

Takto ošetřené zuby mají vysokou pravděpodobnost ústupu obtíží, vyléčení, při zachování stablity zubu.