Ztrácíte se v názvech?


Osvětlíme si pár pojmů z fixní protetiky...

Questions & Answers


Co je to korunka?

Zubní korunka je uměle vyrobené opláštění zubu, vracející mu opět svůj původní tvar, nyní ztracený nejčastěji destrukcí kazem, který je příliš veliký pro opravu výplní. Případně se na zubu propagovaly praskliny a chceme zub "svázat" dohromady. Korunkou lze také řešit esetické korekce i částečně postavení zubů. Vždy zachováváme maximum zdravých zubních tkání, jelikož ty jsou do budoucna nejdůležitější.

a můstek?

Chybí-li zub či více zubů a tento defekt ohraničují stabilní zuby, lze mezeru chrupu vyřešit zhotovením více spojených korunek. Taková práce se nazývá zubní můstek. Krajní zuby nesou žvýkací zátěž těch chybějících. Ty vypadají, že vyrůstají jako přirozené zuby z dásně, ovšem ve skutečnosti drží v mezizubním spojení. V dnešní době lze mezery řešit šetrněji a to implantací.

Z čeho se korunka vyrábí?

Historicky se ze slitinových prací přešlo na metalokeramické, ty mají nyní opodstatnění při rozsáhlejších konstrukcích, a celokeramické, které ve stomatologii dneška hrají prim pro svou estetiku a biokompatibilitu. Z materiálu zirkonu či lithiumdisilikátu a celoanatomicky v jedenom celku, nebo po individualizaci svrchní vrstvy. Záleží od množství skloviny, tím i typu fixace. S vhodným výběrem vždy poradí Váš zubní lékař.

Životnost protetických prací

Rozhodně desítky let a rozhodně záleží na hygieně. Dvě spojité nádoby. Pilíře nesoucí protetickou práci jsou živé struktury dentinu či skloviny a ty můžou být postižené zubním kazem. Je-li korunka připevněna na impantátu, ten se, pravda, nezkazí, nýbrž při nedostatečné hygieně dojde k rozvoji zánětu dásně, následně kosti a případnému selhání.

Proto všechny práce děláme důsledně, co nejpřesněji a klademe důraz na dodržování správné hygieny, doplněné o pravidelné profesionální čištění zůbů. Onemocnění paradontu řešíme před zhotovení definitivní protetické práce.

Přidaná hodnota naší práce

Aby výsledek práce byl stoprocentní, stěžejní fáze kontrolujeme pod kontrolou mikroskopem, umíme moderní protokoly BOPT (preprace šetrná k zbytkovým zubním tkáním), eLab (sofistikovaný výběr barvy polarizačním filtrem a navazující laboratorní vrstvení).

A v neposlední řadě

Protetika není jen o nás a pacientovi v ordinaci, ale také zubním technikovi / techničce ve spolupracující zubní laboratoři. Úzká spolupráce a komunikace je základ úspěchu.

Anatomická modelace hrbolků


Věrně napodobuje zdravý zub

Vymodelování dle okluzálních pravidel

Rekonstruuje tvar a tedy i funkci zubu

Zapojení do kousání

Konvexita zubu chrání před tlakem potravy, zamezí ústupu dásně v oblasti krčku

Individualizace barev

Přesný dosed okraje korunky


Hladké plynulé okraje umožňující snadné čištění zubů, přesnost v mikrometrech

Neznatelné přechody při mezilidské komunikaci

Adhezivní či konveční fixace

Důdkladné odstranění přebytků cementu

Přívětivé k okolním strukturám dásně

Stěžejní pro dlouhodobou bezproblémovoou funkci

Aplikováno v reálu


Úpravy středních řezáků

Nevyhovující výplň pravého a protetická práce levého středního řezáku, byla po nápravě ošetření kořenových kanálků zrevidována v nové dvě solo korunky.

Stav ihned po adhezivní fixaci, r.2016.

Zhotovení korunky na levý špičák

Po ztrátě tvrdých zubních tkání bylo nutno rekonstruovat zubní korunku špičáku. Sousední zuby s infrakcemi ve sklovině a krčkovými defekty. Náhrada tkání respektuje anatomii zubu a případné plastické řešení krčkových defektů v budoucnu je možné.

Stav ihned po adhezivní fixaci, r.2019.